Τι είναι?

Είναι μια χειρουργική επέμβαση που επιτρέπει τη μεταφορά ικανού αριθμού τριχοθυλακίων από τον ίδιο τον ασθενή από μια περιοχή του τριχωτού της κεφαλής σε μια άλλη.

Η επέμβαση συνίσταται στην εκτομή τμήματος του τριχωτού της κεφαλής από την ικανή χώρα και στην μεταμόσχευση των απλών τριχοθυλακίων,προσεχτικά διαλεγμένων,στις υπό μεταμόσχευση περιοχές.Οι τρίχες που αναπτύσσονται στο πίσω μέρος του τριχωτού της κεφαλής δεν υπόκεινται στη δράση ορμονών που καθορίζουν και την πτώση.Η αυτομεταμόσχευση των θυλακίων που λαμβάνονται από το παραπάνω σημειο,εξασφαλίζει ότι τα μεταμοσχευμένα μαλλιά δεν θα ξαναπεσουν.

Υποψήφιοι.Ποιος μπορεί να υποβληθεί?

Ασθενείς που προτιμότερο είναι να έχουν κλείσει το 25ο έτος,ηλικία στην οποία η απώλεια μαλλιών έχει σταθεροποιηθεί.Ο χειρουργός πρέπει να εκτιμήσει την έκταση της προς μεταμόσχευση περιοχής.

Μεταμόσχευση

Μετά από προσεχτική εξέταση ο χειρουργός μαζί με τον ασθενή πρέπει να αξιολογήσει την επέμβαση παίρνοντας υπ' όψιν ποικίλους παράγοντες,όπως την  ηλικία,τις προσδοκίες .τον τύπο της τρίχας και τον βαθμό της φαλάκρας.Η επέμβαση είναι απολύτως προσωπική και στα μέτρα του κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Οι σημαντικοί παράγοντες που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα είναι:η πρώτη γραμμή και το εύρος της περιοχής που θέλουμε να θεραπεύσουμε.Η πρώτη γραμμή δεν είναι άλλο από μια φανταστική γραμμή που καθορίζει τη μετωπική ζώνη της μεταμόσχευσης.

Πρέπει αυτή η γραμμή να μην είναι πολύ προωθημένη ούτε αντίθετα πολύ πίσω.Η προς θεραπεία περιοχή αξιολογείται μαζί με τον ασθενή.

Διάρκεια

Εξαρτάται από την περιοχή που θέλουμε να θεραπεύσουμε και μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 5 ώρες,ανάλογα με τον αριθμό των θυλάκωνπου θα χρησιμοποιηθεί.Κατά την διάρκεια της επέμβασηε ο ασθενής θα βρίσκεται υπό τοπικά αναισθησία.Τα ράμματα στην περιοχή της ινιακής χώρας  θα απορροφηθούν.Από την επόμενη ημέρα ο ασθενής μπορεί να λουστεί.

Τα μαλλιά μετά την μεταμόσχευση

Τα μεταμοσχευμένα μαλλιά θα αρχίσουν να μεγαλώνουν φυσικά μετά από 2-3 εβδομάδες έως το πολύ δυο μήνες.Ξαναμεγαλώνουν υγιή και δυνατά και φυσικά δεν θα ξαναπέσουν πια.Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για αληθινά μαλλιά τα οποία έχουν ανάγκη φροντίδας και προσοχής.Μετά από τέσσερις(4) μήνες, αν ο ασθενής το ζητήσει, μπορεί να υποβληθεί εκ νέου σε μεταμόσχευση για να βελτιώσει ή διορθώσει το αποτέλεσμα.