Μετά από μια επέμβαση αφαίρεσης όγκου του μαστού,είναι δυνατή η επανόρθωση του μαστού.

Οι επανορθωτικές χειρουργικές τεχνικές διαφέρουν,ενώ η επιλογή κάποιας απ' αυτές εξαρτάται από διάφορους παράγοντες

 • ηλικία ασθενούς
 • γενική κατάσταση
 • ποιότητα δέρματος
 • τύπος μαστεκτομής
 • σχήμα και όγκος του παράπλευρου μαστού

Η επανόρθωση του μαστού μπορεί να είναι άμεση,δηλαδή ταυτόχρονα με την επέμβαση αφαίρεσης του όγκου ή όψιμη ,δηλαδή πραγματοποιείται μερικούς μήνους μετά την επέμβαση,'οταν η ασθενής είναι πιο ήρεμη,πιο συνειδητοποιημένη και έχουν παρθεί οι αποφάσεις για τις συμπληρωματικές χημειο-ορμονο θεραπείες και ακτινογραφίες.

Υποδόρια μαστεκτομή

Πρόκειται για την αφαίρεση του μαζικού αδένα,διατηρώντας το υπερκείμενο δέρμα.Σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματοποιείται η άμεση αποκατάσταση.Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ενθέματα σιλικόνης ή διατατήρες δέρματος.Αυτά τοποθετούνται κάτω από τους μυς του θώρακα,ειδικότερα του μείζονος θωρακικού.Πολλές φορές είναι απαραίτητη μια δεύτερη επέμβαση,κατά την οποία τροποποιείται ο  ετερόπλευρος μαστός με μια μειωτική ή ανόρθωση μαστού,έτσι ώστε να επιτευχθεί μια συμμετρία μεταξύ των δύο μαστών.

Επανόρθωση μετά από μαστεκτομή

 foto10Πρόκειται για μια επέμβαση αφαίρεσης του μαστού,συμπεριλαμβανομένου και του δέρματος και την αφαίρεση των μυών(ριζική) ή με διατήρηση του μείζονος θωρακικού(τροποποιημένη).

Η επανόρθωση στη περίπτωση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τεχνικές

 • αυτόλογους ιστούς(δηλαδή της ασθενούς -μυοδερματικοί κρημνοί)
 • διατατήρες δέρματος και ή προθέσεις
 • αυτόλογους ιστούς και προθέσεις

Πιο συχνά χρησιμοποιούνται διατατήρες δέρματος κάτω από τους μυς και ακολούθως γεμίζονται σταδιακά με φυσιολογικό ορό για να επιτευχθεί η διάταη των ιστών και ο επιθυμητός όγκος.Ακολουθεί μια δεύτερη επέμβαση με την αντικατάσταση του διατατήρα από την ανάλογη πρόθεση.

Επανόρθωση με μεταφορά ιστών

α)Μυοδερματικός κρημνός του ορθού κοιλιακού μυός(tram flap)

foto2Αυτή η τεχνική επιτρέπει την απανόρθωση του μαστού με ιστούς από το κάτω μέρος της κοιλιακής χώρας,κάτω από τον ομφαλό.Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι

 •  μεταφορά τμήματος της κοιλιάς(δέρμα και λίπος) ικανού να επανορθώσει τον χαμένο όγκο και ναεγγυηθεί ένα αποδεκτό αισθητικό αποτέλεσμα
 • δεν χρησιμοποιούνται προθέσεις,αλλά μόνο ιστοί της ασθενούς.

 

β)Μυοδερματικός κρημνός του πλατέος ραχιαίου μυός

foto5Η χρήση αυτού του κρημνού προορίζεται γι' αυτές τις περιπτώσεις,όπου υπάρχει ανάγκη αποκατάστασης τόσο του δέρματος όσο και του μυός.αντικαθιστώντας έτσι τον μείζονα θωρακικό μυ που μπορεί να είναι ατροφικός μετά από ακτινοθεραπείες ή να λείπει μετά από πιο ριζικές μαστεκτομές.

Ο κρημνός του πλατέος ραχιαίου είναι μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση αποκατάσταης του μαστού.Χρησιμοποιείται περισσότερο για μικρούς μαστούς με ταυτόχρονη χρήση μιας πρόθεσης.

 

Διόρθωση του ετερόπλευρου μαστού

Η αποκατάσταση του μαστού συνήθως συνοδεύεται από μια παρέμβαση στον ετερόπλευρο μαστό,που θα αποκαταστήσει τη συμμετρία ανάμεσα στους δύο μαστούς

 • διορθώνοντας το βαθμό πτώσης του ετερόπλευρου μαστού
 • μειώνοντας τον όγκο με μειωτική του ετερόπλευρου μαστού
 • αυξάνοντας τον όγκο με τοποθέτηση μιας πρόθεσης

Αποκατάσταση της θηλαίας άλω και της θηλής

Το τελευταίο στάδιο της επανόρθωσης του μαστού,είναι η αποκατάσταη του συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλω,που πραγματοποιείται εφ' όσον οι μαστοί είναι συμμετρικοί.

Η θηλή επανορθώνεται χρησιμοποιώντας τοπικούς κρημννούς,που διαμορφώνονται σε σχήμα θηλής,ενώ η θηλαία άλω επανορθώνεται χρησιμοποιώντας ένα δερματικό μόσχευμα από τη μηροβουβωνική πτυχή(ριζα του μηρού).Τέλος για την επίτευξη καλύτερου χρωματικού αποτελέσματος χρησιμοποιείται  τατουάζ για τη χρώση του δέρματος.