alt

Τι είναι?

Η αυξητική μαστού είναι από τις επεμβάσεις που ζητείται περισότερο στην αισθητική χειρουργική.Είναι η επέμβαση που επιτρέπει τη τροποποίηση του σχήματος και των διαστάσεων ενός μικρού μαστού και την διόρθωση της ασυμμετρίας των μαστών,βελτιώνοντας την αρμονία του σώματος και την αυτοεκτίμηση της γυναίκας.

Για ποιον ενδείκνυται?

Ενδείκνυται για τις γυναίκες που επιθυμούν

 καλύτερη αναλογία του όγκου του στήθου τους σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα τους.

    • Να ξαναδώσουν στο στήθος τους το σχήμα και τον όγκο,που έχουν επηρεαστεί από την εγκυμοσύνη και το θηλασμό
    • Να διορθώσουν μια ασυμμετρία των μαστών,δηλαδή να βελτιώσουν μια διαφορά όγκου ανάμεσα στους δύο μαστούς.

 

Ηλικιακοί περιορισμοί?

Δεν υπάρχουν,αλλά είναι προτιμότερο  οι κοπέλες που επιθυμούν να υποβληθούν στην επέμβαση να περιμένουν την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του μαστού και να την αναβάλλουν  οι γυναίκες που προγραμματίζουν μελλοντικά μια εγκυμοσύνη.

Με ποιες επεμβάσεις μπορεί να συνδυαστεί?

Μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλες χειρουργικές αισθητικές  επεμβάσεις,όπως η μαστοπηξία(ανόρθωση), λιποαναρρόφηση κ.λ.π.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές?

Η αυξητική των μαστών είναι μια επέμβαση που δίνει πολύ καλά αποτελέσματα και μεγάλη ικανοποίηση τόσο στον ασθενή όσο και στον γιατρό που την πραγματοποιεί.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται χιλιάδες επεμβάσεις μαστού σε όλο το κόσμο.Είναι απαραίτητο όμως να μην υποτιμούμε τη φύση και τους κινδύνους μιας χειρουργικής επέμβασης και να μην υποπέσουμε στο λάθος να απευθυνθούμε σε γιιατρούς μη ειδικούς ,που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε τιμές πενιχρές σε ιδρύματα μη πιστοποιημένα (κέντρα αισθητικής,ιατρεία κ.λ.π)

Πρόκεται για μια χειρουργική επέμβαση όπου οι επιπλοκές είναι σπάνιες,αλλά μπορούν να συμβούν και μορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα από ειδικούς στη πλασική χειρουργική και σε πιστοποιημένα ιδρύματα.

Μια επιπλοκή της αυξητικής των μαστών,είναι η δημιουργία μιας ουλής(κάψας) γύρω από το  ένθεμα,που μπορεί με τον καιρό να προκαλέσει πόνο και να επηρεάσει το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Σπάνια παρατηρούνται,μολύνσεις,υπερευαισθησίεα ή υπαισθησία της θηλής,μετατόπιση της πρόθεσης.Για να μειωθούν οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές,είναι απαραίτητο να ακολουθούνται οι οδηγίες και οι συμβουλές που θα σας δώσει ο χειρουργός πριν και μετά την επέμβαση.Οι καπνίστριες πρέπει να μειώσουν το κάπνισμα,γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος επιπλοκών και καθυστερείται η επούλωση.

Προεγχειρητική επίσκεψη

Κατά την πρώτη επίσκεψη ο χειρουργός θα αξιολογήσει το μέγεθος και τις διαστάσεις του μαστού,της θηλής και της θηλαίας άλω,και θα σας προτείνει τις πιθανές αλλαγές του σχήματος και του όγκου του μαστού.

Στο τέλος της επίσκεψης σε συνεγασία με εσας,θα διαλέξει τον τύπο της πρόθεσης,,την πιο κατάλληλη οδό προσπέλασης,και την θέση τοποθέτησης του ενθέματος(υπομυική,,υποαδενική).

Ανάλογα με το σχήμα του μαστού,που ο χειρουργός θέλει να επιτύχει,μπορεί να επιλέξει μια πρόθεση στρογγυλή,ανατομική ή σταγονοειδή.

Η τοποθέτηση της πρόθεσης δεν  προκαλεί ούτε αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης όγκου στους μαστούς,αυτοάνοσων νοσημάτων ή νοσημάτων του συνδετικού ιστού.Αντίθετα έχει παρουσιαστεί μια μείωση των όγκων του μαστού σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε αυξητική μαστών.

Που γίνονται οι τομές?

Οι τομές που κυρίως χρησιμοποιούνται είναι η περιθηλαία και η υπομάστια.Οι τομές παραμένουν αθέατες αφού καλύπτονται στο περίγραμμα της θηλαίας άλω ή κάτω από το μαστό.

Οι προθέσεις μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ ή κάτω από τον μαζικό  αδένα, ανάλογα με την περίπτωση.

Η τοποθέτηση της πρόθεσης κάτω από τον μυ,δίνει ένα καλύτερο αισθητικό  αποτέλεσμα,πιο φυσικό και μεγαλύτερη διάρκεια,μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης κάψας γύρω από την πρόθεση.

Η τοποθέτηση της πρόθεσης πάνω από τον μαζικό αδένα μπορεί να διορθώσει μια μικρή πτώση του μαστού,πέρα από το να αυξήσει τον όγκο του.

Τύπος αναισθησίας?

Η επέμβαση πραγματοποιείται με  αναισθησία σε περιβάλλον ημερήσια νοσηλείας.

Πόσο διαρκεί?

Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 1-1.30 ώρα και καταλήγει με μια επίδεση,που θα αφαιρεθεί την μεθεπόμενη ημέρα της επέμβασης.

Μετεγχειρητική πορεία

Μετά την αφαίρεση της επίδεσης εφαρμόζεται ένα ειδικό σουτιέν για περίπου ένα μήνα ενώ  η ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές της δραστηριότητες σε διάστημα 3-4 ημερών. Η ενασχόληση με τη γυμναστική μπορείνα ξεκινήσει περίπου μετά από ένα μήνα.

alt  alt

alt   alt